2020-06-29

Susza i wyzwania związane ze zmianami klimatu – czy można okiełznać Matkę Naturę? / Dzień 2, debata 3

Zapraszamy do obejrzenia debaty pt: Susza i wyzwania związane ze zmianami klimatu – czy można okiełznać Matkę Naturę?. Udział w niej wzięli:

Prowadzący: Bartosz Kurek - Polsat News

* Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
* Przemysław Nawrocki – Przedstawiciel WWF Polska
* Artur Lorkowski – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
* Wojciech Skowyrski –Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed suszą, Wody Polskie
* prof. Andrzej Mizgajski – UAM, ekspert Pracodawców RP
* Marcin Deres – Specjalista do spraw gospodarki wodnej, Dyrekcja Generalna Lasy Państwowe
* Tomasz Grochowski, Prezes Retencja PL