Elżbieta Anuszewska

Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie

Absolwentka Politechniki Warszawskiej  Wydziału Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej o specjalności Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz podyplomowych studiów menadżerskich dla administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim - Wydziale Zarządzania.  Całe życie zawodowe związana z ochroną środowiska. Pierwsze miejsce pracy to: Urząd Wojewódzki w Siedlcach - Wydział Ochrony Środowiska. Kolejne - Zakłady Kineskopów Kolorowych „Polkolor” w Piasecznie w Dziale Ochrony Środowiska oraz Dziale Inwestycji. 
Od 2002 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Obecnie Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami w  Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych. Odpowiedzialna za opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w tym programu usuwania azbestu oraz prowadzenie postępowań administracyjnych.
od 2011 r. Członek Grupy roboczej ds. Gospodarki Odpadami  działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskach i instytucji zarządzających funduszami unijnymi  „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.