Zbigniew Gryglas

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Wiceminister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Poseł na Sejm RP VIII kadencji.
Przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.