Susanne Dröge

Senior Fellow, German Institute for International and Security Affairs

Od 2015 roku pełni rolę Senior Fellow w German Institute for International and Security Affairs. Zajmuje się badaniami nad problemami globalnymi, była również Dyrektorem Działu Badań nad Problemami Globalnymi w German Institute for International and Security Affairs.