Rafał Weber

Sekretarz Stanu - Ministerstwo Infrastruktury

Odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym,  drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Rafał Weber jest absolwentem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Od 2015 r. poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji.

Od 2014 r. do objęcia mandatu posła był zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

W latach 2010-2014 oraz 2014-2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rafal-weber