Przemysław Daca

Prezes Zarządu PGW Wody Polskie

Pełni rolę Prezesa PGW Wód Polskich. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem ochrony środowiska.