Marcin Ścigan

Dyrektor Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska