Marcin M. Kruk

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Sieć Badawcza Łukasiewicz 

Od początku pracy zawodowej związany z jednostkami  badawczymi z sektora budownictwa (wcześniej: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej oraz forum Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i Klub Polskich Laboratoriów POLLAB) z ukierunkowaniem na obszar B+R w zakresie technologii betonu i prefabrykacji, a także procesu wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.
Od ponad dziesięciu lat pracę zawodową wiąże z rozwojem ludzi i organizacji poprzez reengineering na płaszczyźnie zarządzania strategicznego w zmiennym otoczeniu rynkowym. Jako Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zmianą (2017-2020) uczestniczył w projektach transformacyjnych jednej ze spółek Grupy Thales, należącej do francuskiego koncernu elektronicznego dostarczającego systemy i produkty wykorzystywane w transporcie lądowym, lotnictwie, wojsku oraz kosmonautyce.
W latach 2015 - 2017 był Dyrektorem Instytutu Techniki Budowlanej - trzeciej pod względem wielkości w Europie jednostki badawczo-naukowej związanej z budownictwem.  Od kwietnia 2020 r. w Sieci Badawczej Łukasiewicz na stanowisku Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jednostki badawczo-naukowej łączącej projekty związane ze zrównoważoną gospodarką surowcami i wyrobami z automatyzacją procesów produkcyjnych wpisując się w założenia koncepcji Budownictwa 4.0. 
Jest Absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa i stopień naukowy doktora oraz dyplom MBA (w ramach programu współpracy z University of Minnesota w Minneapolis U.S.A.).