Grzegorz Kiełpsz

Prezes Zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich

Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prowadzi działalność deweloperską. Poza tym inwestuje i prowadzi działalność na rynku hotelarskim i uzdrowiskowym.
Powołał do życia Fundację Inicjatyw Aktywnych GoSilver zajmującą się aktywizacją seniorów i integracją międzypokoleniową