Freya Baetens

Public International Law at Leiden & Oslo University

Jest profesorem Public International Law na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo. Jest również związana z Europa Institute (Wydział Prawa, Uniwersytet w Leiden) i była profesorem wizytującym w World Trade Institute, Bern University (Szwajcaria), FHR Lim A Po Institute (Surinam), Xi'An Jiaotong Law School ( Chiny), Sydney Law School (Australia) i National University Singapore (Singapur).