Bartek Czyczerski

Dyrektor Generalny, BSP

Bartek jest byłym dyplomata i urzędnikiem z 15-letnim doświadczeniem w sprawach europejskich, w szczególności w polityce handlowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Zanim dołączył do Business & Science Poland koordynował sprawy związane z handlem międzynarodowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE i reprezentował narodowe interesy gospodarcze w różnych kręgach Brukseli. Był członkiem wielu organów decyzyjnych UE, w tym przewodniczącym legislacyjnej grupy roboczej Rady UE. Ma doświadczenie dotyczące formalnych i nieformalnych procesów podejmowania decyzji w UE na wszystkich poziomach – od prac koncepcyjnych do zaangażowania unijnych liderów.

W przeszłości w Ministerstwie Gospodarki kierował zespołem, który opracował i wdrożył krajową politykę w kwestiach związanych z unijnym prawodawstwem handlowym, środkami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi oraz z rozstrzyganiem sporów WTO. Bartek i jego zespół reprezentowali rząd w krajowych sporach dotyczących handlu międzynarodowego.