Andrzej Głuszyński

Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego

Doktorat w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii uzyskał w 2014 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) ds. służby geologicznej. Głównym tematem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące strukturalnej interpretacji danych sejsmicznych, kartografii wgłębnej oraz tektoniki złóż węglowodorów i miedzi.