Adam Małecki

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Doświadczenie zawodowe Adama Małeckiego obejmuje zarówno wsparcie polskich firm w procesie ekspansji zagranicznej, jak również doradztwo dla inwestorów zagranicznych w Polsce. Do firm, które były obsługiwane przez Adama Małeckiego zaliczyć należy między innymi: Volkswagen, Polaris, Daimler, BASF, PGW. Obecnie Adam Małecki odpowiada za pierwszą linię kontaktu PAIH i rozwój relacji z polskimi eksporterami. Dodatkowo, Pan Małecki kieruje pracami zespołu Polskich Mostów Technologicznych, który oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP finansowe wsparcie procesu internacjonalizacji. Adam Małecki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz TU Bergakademie Freiberg (Niemcy).

Źródło: https://u-rodziny.pl/speaker/adam-malecki/