Artur Lorkowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Artur Lorkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu. W latach 2013-2017 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Od 2010 roku jest członkiem służby zagranicznej, a do 2013 roku był zastępcą dyrektora w MSZ odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu. Wcześniej, od 2003 roku był zastępcą dyrektora w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 roku.
Artur Lorkowski od 2006 roku jest zaangażowany w zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Doradzał Prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018 roku oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 roku.
Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje pracę Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu, Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Departamentu Ekomobilności, Departamentu Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji, Wydziału LIFE i Wydziału Innowacji oraz Zespołu Pomocy Publicznej.