Andrzej Guła

Prezes, Krakowski Alarm Smogowy

Współzałożyciel i lider Polskiego Alarmu Smogowego, ruchu społecznego działającego na rzecz czystego powietrza. Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, inicjatywy która doprowadziła do wprowadzenia pierwszej w Polsce uchwały antysmogowej torując drogę dla działań antysmogowych w innych miastach i regionach. Z ramienia Polskiego Alarmu Smogowego inicjował działania, które przyczyniły się do wprowadzenia regulacji antysmogowych tj. standardy emisyjne dla kotłów na paliwa stałe, normy jakości dla węgla oraz stworzenia powszechnego programu finansującego wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację domów. Andrzej Guła jest ekonomistą środowiska z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Był ekspertem wielu instytucji krajowych i międzynarodowych m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Banku Światowego.