PARTNER STRATEGICZNY

Partnerzy ECO+

PATRONAT HONOROWY PREZESA RADY MINISTRÓW

Główny Partner TV

GŁÓWNY PARTNER RADIOWY

Główny Portal Internetowy

GŁÓWNY PORTAL BRANŻOWY

Producent Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

ORGANIZATORZY