2021-04-23

TOGETAIR 2021: 3.1 Szansa dla Polski szansą dla nas wszystkich!

Tematykę dyskursu w pierwszej debacie wyznaczyły słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który otwierając ostatni dzień Szczytu Klimatycznego zwrócił uwagę na rolę sprawiedliwej transformacji w kontekście wyrównywania szans wszystkich grup społecznych. Niezależnie od celu nie możemy pozwolić, aby jakakolwiek z grup społecznych przyjęła na siebie ciężar tych zmian.

Rozmowę prowadził Przemysław Białkowski – redaktor z Polsatu, a jego gośćmi byli:  

  • Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska
  • Lidia Ułanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Jadwiga Emilewicz – poseł na Sejm RP, Przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. gospodarki zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu
  • Lyndsey Loyden – Edwards – Dyrektor zarządzająca Tetra Pak na Europę Wschodnią
  • Cezary Albrecht – członek zarządu T-Mobile Polska
  • Adam Abramowicz – rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
  • Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych


W trakcie rozmów wykształciło się kilka tematów, ale przede wszystkim zwracano uwagę na szansę, jakie stoją przed Polską.

Jak powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska 
„Powinniśmy równoważyć dyskusję na temat zagrożeń dyskusją na temat szans. To są szanse na wielu różnych polach. Mamy całą planetę, która gotowość do przejścia na neutralność klimatyczną i UE, która chce ustawić się jako lider tej zmiany. Jest to już dziś także przełożone na oczekiwania przemysłu wobec regulatorów. Idea stojąca za KOP to ożywienie gospodarki, danie impulsu.”
Wtórowała mu Jadwiga Emilewicz „Ekologia to nie jest pojęcie abstrakcyjne, to jest jakość życia. Dokonujemy zmiany nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. Czyste powietrze to także wybór ekonomiczny Polaków. Myślmy nie czasem przeszłym, ale czasem przyszłym.”

Trochę inne spojrzenie miał Adam Abramowicz, wskazując na zagrożenia, jakie pojawiają się przed przedsiębiorcami w kontekście zmian „Dla MŚP wdrażanie Zielonego Ładu oznacza wzrost kosztów produkcji w związku ze wzrostem cen energii. Polskie firmy skorzystają z pieniędzy unijnych (24 mld zł), ale nie wszystkie, głównie te związane z ekologią. Musimy skupić się na krajowych środkach.”

Z kolei Lidia Ułanowska zwróciła uwagę na kontekst zdrowia, jako kolejny profit nadchodzących zmian „Powinniśmy być świadomi, że dostęp do energii to też dostęp do cywilizacji. Zdrowia nie będzie jeśli nie będzie czystego powietrza, ale zarazem ochrony osób słabszych.” 

Przedstawiciel Lasów Państwowych przeszedł do konkretów opowiadając o bardzo ciekawym projekcie wpisania elektromobilności w sferę swojej działalności „Proponujemy wybudowanie 400 stacji ładowania aut elektrycznych [na parkingach na obszarach leśnych]. Dysponujemy gruntami, na których można zbudować farmy fotowoltaiczne. Chcielibyśmy być samowystarczalni energetycznie jako LP. To tylko niektóre z projektów, które zgłosiliśmy do MŚ.”

Przedstawiciele biznesu odnieśli się za to do swoich branż, wskazując innowacje, które będąc rozwijane - są kolejną szansą dla nas wszystkich.
Lyndsey Loyden – Edwards z Tetra Pak podkreślała znaczenie tworzenia opakowań do żywności: Opakowania na żywność pełnią kluczową rolę w zrównoważonym łańcuchu żywności. Naszym celem jest stworzenie najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie. Takiego, które będzie neutralne klimatycznie i wykonane w całości z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. By znacząco poprawić nasz wpływ na środowisko, łagodzić zmiany klimatyczne i chronić przyrodę, należy uwzględnić cały cykl życia opakowań. Recykling jest ważną częścią tego cyklu, dlatego też inwestujemy w rozwój infrastruktury i zbiórkę odpadów w Polsce i w całej Europie Wschodniej.

Podobnie Cezary Albrecht z T-Mobile Polska pochwalił się: „Staramy się stworzyć produkty, które pomogą zastosować nowe technologie. Zobaczyliśmy na przykładzie paneli fotowoltaicznych, że dzięki subwencjom można osiągnąć olbrzymi sukces.”

Podsumowując, wszyscy paneliści oceniają plany i wprowadzane programy, jako olbrzymią szansę dla Polski.