2021-04-23

TOGETAIR 2021: 3.0 Premier Mateusz Morawiecki otwiera trzeci dzień Szczytu Klimatycznego

„Są szerokie rzesze społeczeństwa, które nie mogą ponosić kosztu transformacji energetycznej. Koszt musi być rozłożony właściwe, to jest wszystkie grupy społeczne muszą mieć perspektywę zmiany. (…) Zmiany klimatyczne muszą być sprawiedliwe społecznie.”  - powiedział premier Mateusz Morawiecki ostatniego dnia polskiego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021. 

Premier podkreślił, że transformacja energetyczna i gospodarcza musi się odbyć w sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwie dzieląc wszystkie obciążenia, które się pojawią. Dzięki temu będziemy mieli do czynienia z olbrzymią poprawą bilansu handlowego i pozycji Polski.

„Z perspektywy Polski, która jest wielkim importerem ropy naftowej i gazu, jest niezwykle ważne, byśmy przeszli na transport niskoemisyjny, elektryczny lub wodorowy. (..) Naszym narodowym celem powinno być odejście od paliw kopalnych, zwłaszcza tych, które powodują znaczący ubytek w finansach publicznych.”– dodał podczas otwarcia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

W otwarciu brała również udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej pani Marlena Maląg, która zwróciła uwagę, że „Musimy zjednoczyć siły, tworząc szeroką koalicję na rzecz wsparcia rodziny i środowiska.”

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

TOGETAIR to bezprecedensowe wydarzenie. Pierwsza tego typu konferencja online będąca forum wymiany opinii pomiędzy przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz administracji centralnej na temat ochrony klimatu i zielonych wyzwań, jakie stoją przed Polską.

Przez trzy dni zaplanowano 16 debat tematycznych poruszający wszystkie aspekty polityki klimatycznej, począwszy od wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski, przez zagadnienia dotyczące elektromobilności, gospodarki odpadami po paneuropejskie projekty typu CBAM i ESG.

TOGETAIR 2021 łączy wszystkie środowiska w jednym celu, zbudowania zielone przyszłości. Możemy to zrobić to tylko razem. #razemdlaklimatu