2021-04-22

TOGETAIR 2021: 2.4 Farmy wiatrowe na Bałtyku nadzieją energetyczną! Debata: Zeroemisyjne systemy energetyczne 

Zeroemisyjne systemy energetyczne są wpisany w strategię rozwoju Polski, ich rozwój jest warunkiem koniecznym transformacji energetycznej naszego kraju. Jakie mamy perspektywy, które inwestycje niosą ze sobą największe możliwości o tym mogliśmy w debacie prowadzonej przez Jakuba Wiecha z Energetyka24, którego gośćmi byli:

Zbigniew Gryglas - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Monika Morawiecka - Prezes Zarządu, PGE Baltica
Anna Moskwa - Prezes Zarządu, Baltic Power
Tomasz Siwak – Wiceprezes, Enea
Mateusz Berger – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu

Znaczna część dyskusji poświęcona była energii wiatrowej, a dokładnie możliwościom energetycznym farm wiatrowych na Morzu Bałtyskim.
Wg. Zbigniewa Gryglasa, z MAP:
„Będzie więcej gigawatów energii wiatrowej niż zapisaliśmy w PEP 2040, teraz już jesteśmy tego pewni. […] Trzeba być optymistą w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe. Wierzę, że nasz optymizm pociągnie te projekty w przyszłość i zrealizujemy więcej niż 11 GW mocy.”

Podobne zdanie wyraziła Monika Morawiecka z PGE Baltica: „Nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów polityki energetycznej Polski bez rozwoju energetyki morskiej.
PEP jest projektowana na 11 GW mocy, ale na pewno potencjał jest większy. Obecnie planowane obszary morskie, gdzie będą zlokalizowane farmy wiatrowe, zabezpieczają ten poziom, ale już wyznaczane są nowe obszary.”

Do dwugłosu dołączyła się Anna Moskwa z Baltic Power, wskazując na również na perspektywę czasową rozpoczęcia prac „Mamy nadzieję, że uzyskamy wszystkie decyzje administracyjne, by rozpocząć budowę farmy wiatrowej na Bałtyku w 2023 r.”

Z przedmówcami zgodził się również wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazując na potencjał energetyki wiatrowej „Wszystkie aspekty geograficzne sprzyjają temu, by Polska grała pierwsze skrzypce w morskiej energetyce wiatrowej. Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej szansy.”

Skolei przedstawiciel koncernu Enea zwrócił uwagę na inne niskoemisyjne źródło energii „Nie mamy wyjścia, tylko musimy patrzeć w przyszłość i zacząć transformować nasze źródła energii. Jednym z pomysłów polskiego rządu jest energetyka jądrowa.”