2021-04-22

TOGETAIR 2021: 1.4 CBAM już w 2023 r – nowy węglowy mechanizm korekcyjny

Projekt CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism ma za zadanie być skutecznym narzędziem ograniczania emisji dwutlenku węgla poza Unią. Jest to, w pewnym dużym uproszczeniu rodzaj cła, które ma sprawiać, by nie opłacało się się uciekać z wysokoemisyjnymi technologiami poza UE, by później wrócić na teren Unii z towarami, które w ten sposób zostały wytworzone.

W ramach platformy TOGETAIR 2021 o tym tym projekcie rozmawiali następujący goście:

•    Mr Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
•    Ms Beatriz Yordi, Dyrektor DG CLIMA, Komisja Europejska
•    Mr Vicente Hurtado Roa, zastępca Dyrektora DG TAXUD, Komisja Europejska
•    Prof. Freya Baetens, Public International Law at Leiden & Oslo University 
•    Ms Tove Andersen, Executive Vice-President for Europe, Yara
•    Dr Susanne Dröge, Senior Fellow, German Institute for International and Security Affairs

Moderatorem rozmowy był Tomasz Włostowski - lider BSP CBAM Taskforce.

Zespół tak uznanych międzynarodowych specjalistów spowodował, że rozmowa przyjęła głęboko merytoryczną formę. Począwszy od samej dyskusji nad celami i priorytetami europejskiej polityki klimatycznej po rozważania nad skutkami wprowadzenia CBAM.

„Bardzo dobrą wiadomością dzisiaj jest to, że mamy w końcu w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europejskiej uzgodnione wspólne prawo klimatyczne. Będziemy mieli redukcję emisji CO 2 zapisaną w prawie do roku 2050 i teraz nasz obecny cel zakłada redukcję tych emisji o co najmniej 55% do roku 2030. Wyzwanie klimatyczne ma charakter globalny i dlatego współpracujemy również z naszymi partnerami z innych krajów, żeby zapewnić sobie porównywalne ograniczenie emisji. Jeśli nasze ambicje we wszystkich krajach partnerskich nie będą wspólne, będziemy mieli ryzyko uciekania emisji CO 2. Mówiąc w skrócie, uciekanie emisji oznacza, że kraje mogą przenosić produkcję do krajów, gdzie przepisy o redukcji emisji są mniej rygorystyczne. Oczywiście będzie to prowadziło na całym świecie do wzrostu emisji, a nie do ich redukcji” - argumentowała Mette Koefoed Quinn powody wprowadzenia CBAM.

Vicente Hurtado Roa wskazał zakres prac, jak dotyczą wprowadzenia tego mechanizmu:

„Pracujemy nad dużą liczbą sektorów, które są najbardziej zagrożone ucieczkami emisji CO2 i odpowiadają za większość emisji w Europie. Chcemy jak najszybciej rozszerzyć te działania na inne sektory zagrożone ucieczką emisji. Mamy teraz na liście około 64 takich sektorów. Chcielibyśmy stworzyć coś bardziej ambitnego – mechanizm, który wpłynie na kraje trzecie  eksportujące do Unii Europejskiej i sprawi, że będziemy mogli zmniejszyć emisyjność. Pozwoli to na dekarbonizację produkcji w krajach trzecich.”

Rozmowę podsumowały słowa Tove Andersen.

„CBAM to jest ważny mechanizm. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, chodzi o spełnienie przez przemysł europejski celów określonych przez Parlament Europejski i zachowanie konkurencyjności. Kiedy spojrzymy na obecne projekty, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej i koszty to ten koszt może wynosić od 2 do 4 razy więcej, a więc oczywiście będzie tutaj potrzebne wsparcie inwestycyjne.”