2021-04-21

TOGETAIR 2021: 1.1 Przyszłość zaczyna się dziś. Polityka energetyczna Polski 2040

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021 zaczął się od mocnego uderzenia – tematu, który rozpala polityków, publicystów, ale też jest niezwykle istotny dla zwykłych obywateli – jak będzie wyglądał polski miks energetyczny w najbliższej i tej trochę dalszej przyszłości.

W gościnnych wnętrzach hotelu Sofitel Victoria spotkali:

Michal Kurtyka, Minister Środowiska i Klimatu
Wojciech Hann - prezes zarządu BOŚ Banku       
Kamil Wyszkowski - przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Poland                                                                                                
Adam Czyżewski - główny ekonomista PKN Orlen      
Bartłomiej Pawlak – wiceprezes, Polski Fundusz Rozwoju
Tomasz Chmal – prezes Business & Science Poland
Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Moderatorem był Przemysław Białkowski – dziennikarz Polsat News i propagator wiedzy ekologicznej.

Minister Klimatu i Środowiska przyznał, że:

„Problem z konwencjonalną energetyką jest taki, że ona się po prostu starzeje. Te bloki, które były oddawane w latach 60-70, docierają już do końca swojej żywotności technicznej i czy nam się to podoba czy nie, coś musimy z tym zrobić”.

Tym samym wskazał też cel, jakim będą podporządkowane działania na rynku energii:

„Zapewnić czystsze powietrze, stworzyć nowe miejsca pracy – to jest możliwe, ale wyzwanie jest ogromne. Musimy współdziałać ponad podziałami, by mu podołać”.

Wojciech Hann przywołał już funkcjonujące projekty:

„Program Czyste Powietrze, jak każdy program, jest takim tangiem, do którego trzeba dwojga. Potrzebne nie tylko środki na inwestycje, ale też zainteresowani udziałem w programie. Uważam, że jest on bardzo inkluzywny i stwarza olbrzymie pole dla działania dla samorządów”.

Kamil Wyszkowski zwrócił uwagę na cel działań, wskazując nienajlepsze perspektywy na przyszłość

„Przyszłe pokolenia będą miały gorzej niż nasze. To nasze pokolenie powinno zadbać o jak najszybszą transformację, ale też o zmiany w obszarze edukacji”.

Przywołał też dane z realizowanego przez organizację, której jest prezesem, badania „78% Polaków uważa, że zmianom klimatycznym należy przeciwdziałać.

Tomasz Chmal – wskazał na perspektywę europejską:

„Determinacja Komisji Europejskiej jest bardzo duża i za nią idą ogromne środki, które są przeznaczane na tę transformację ,zarówno badania i rozwój, jak i na dopłaty na preferencyjne systemy wsparcia Konsumenci są absolutnie przekonani co do tego, że taką transformację należy przeprowadzić. Prędzej czy później będą chcieli nabywać produkty które są w 100 procentach zielone, w związku z tym tak naprawdę ci, którzy nie będą ich produkować, nie będą mieli szans na sprzedaż”.

Adam Czyżewski z PKN Orlen zwrócił uwagę, że zmiana, która zachodzi dotyczy nas wszystkich, każdego konsumenta, który również musi przemodelować swoje zachowania.

„Dziś mamy cel rozwoju, którym jest sumie zwiększanie konsumpcji na głowę, a nie możemy tego modelu kontynuować. Czy to znaczy, że będziemy gorzej żyć?”.

Następny panelista (Bartłomiej Pawlak z Polskiego Funduszu Rozwoju) przywołał kwestię edukacji, bez której nie jest możliwa zmiana zachowań i zrozumienia zachodzących zmian.

„Musimy w taki sposób przedstawiać argumenty za, żeby w małopolskich, podhalańskich gminach ktoś chciał taką wojnę przeprowadzić, chciał zmienić swój sposób myślenia, przejść na odnawialne źródła energii, nie chciał palić kopciuchów.  Nie tylko dlatego, że sejmik województwa wprowadził uchwałę antysmogową i ma jeszcze 2 lata, żeby go używać, tylko żeby w sposób odpowiedzialny uznał, że to jest lepsze dla jego zdrowia, dla środowiska i dla wspólnoty, w której żyje”.

Na koniec Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego wskazał, że oprócz samych zmian, ważny jest również sposób, w jaki zostaną one wprowadzone:

„Nam zależy na tym, żeby wspierać ten tak zwany właśnie polski łańcuch wartości. Staramy się być aktywni w tym obszarze, wspierać polskie firmy, które mają swój własny pomysł, własne rozwiązania w obszarze produktowym, w obszarze usługowym. Te firmy będą największym beneficjentem tej ogromnej fali pieniędzy, które do nas trafią i to będzie rzeczywisty miernik tego, na ile jesteśmy mądrzejsi w stosunku do tego, co było 10-15 lat temu”.