2020-06-13

prof. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

22 - 24 czerwca to ważna data spotkania tych, którzy są zainteresowani ochroną środowiska i współdziałania w tym zakresie różnych branż - mówi prof. Marek Rocki, Rektor SGH.