2020-06-16

Michał Gwardys, Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski

„Troska o ojczyznę, to również troska o nasze środowisko” mówi Michał Gwardys, Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski