2020-06-16

Jakub Pawłowski, Dyrektor Programowy Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

Jak odnaleźć balans pomiędzy celami środowiskowymi a naszym rozwojem? - Jakub Pawłowski, Dyrektor Programowy Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020