2021-07-02

„Elektromobilność – zielone światło dla klimatu” – start kampanii promującej

Podczas debaty inaugurującej (2.07.21) program „Mój Eletryk” w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisana została umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Fundacją Czyste Powietrze (FCP) dotycząca kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie wpływu elektromobilności na środowisko naturalne, poprawę warunków życia i zdrowia ludzi oraz rozwój gospodarczy. Program #MójElektryk rusza 12 lipca. NFOŚiGW na dopłaty przeznaczył 500 mln zł. 

Program „Mój Elektryk” wsparty będzie także drugą kampanią zasięgową pn. „Każda podróż ma znaczenie”. Przeprowadzi ją Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). 

Zarówno FCP jak i PSPA zostały wyłonione przez NFOŚiGW w konkursie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Edukacja ekologiczna”. Umowy o dofinansowanie obu projektów  zostały podpisane podczas konferencji inaugurującej nowy program NFOŚiGW.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, nadzorujący kwestie elektromobilności rozpoczynając debatę podkreślił, że start programu „Mój Elekrtyk” to: wielkie święto dla całej branży motoryzacyjnej, ale szczególnie dla elektromobilności. Czyste powietrze jest dobrem ogólnonarodowym, nie ma barw politycznych. Ogłaszamy ważny program wsparcia dofinansowania. Budżet programu na rok 2021 to ponad 500 milionów złotych, a to dopiero wstęp. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

W kampanii promującej program nacisk kładziony będzie na zainteresowanie elektromobilnością posiadaczy Kart Dużej Rodziny, które otrzymają niemal o jedną trzecią wyższy poziom dofinansowania. To aż milion osób. Wsparcie otrzymają także przedsiębiorcy wyposażeni we floty samochodowe.
   
Minister podkreślił, że rozwój elektromobilności jest bardzo ważnym trendem w dążeniu do gospodarki zeroemisyjnej i stanowi także element Nowego Polskiego  Ładu. Wsparcie dla elektromobilności to szansa na powstanie nowego łańcucha wartości, budowę nowego sektora polskiej gospodarki. 

–  Już dziś Polska jest liderem w produkcji baterii do aut elektrycznych. To także szansa dla wyższych uczelni i instytutów badawczych. Formularz aplikacyjny jest bardzo prosty, wręcz intuicyjny, podobnie jak do programu „Mój prąd”, który m.in. dzięki temu odniósł taki sukces dodaje Zyska 

–  Sukces programu zależy także od współpracy z uczestnikami rynku, m.in. importerami samochodów. Mam nadzieję, że zdolności produkcyjne, importowe okażą się wystarczające. Ważna jest również współpraca z sektorem bankowym i firmami leasingowymi – podkreślił Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

„Mój elektryk” to jeden z czterech filarów wsparcia NFOŚ dla elektromobilności. Program ma charakter uniwersalny i dedykowany jest dla każdego rodzaju beneficjenta. Rozszerzona została gama pojazdów. O dofinasowanie można wnioskować na auta osobowe, dostawcze, a także motorowery i skutery. Podniesiona została maksymalna cena zakupu auta (225 tys.), poziom dotacji 27 tys. (w zależności od deklarowanego przebiegu dla przedsiębiorców, w przypadku użytków indywidualnych poziom maksymalny dostępny dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny). W przypadku samochodów dostawczych nie będzie górnego limitu ceny.

–  To moment, na który my jako organizacja czekaliśmy długie miesiące, a nawet lata. Polska dołącza do państw, które chcą wspierać zeroemisyjny transport. Pakiet takich zmian legislacyjnych jest nam absolutnie potrzebny, nie możemy czekać, trzeba działać już teraz. Program „Mój elektryk” jest istotnie lepszy od ubiegłorocznego. Otwiera się na szersze grupy odbiorców – także dla samorządów. Oferuje znacznie szerszą gamę pojazdów oraz możliwości finansowania (wynajem i leasing – kluczowy dla przedsiębiorców). Uproszczone zostały procedur.  Cały ten pakiet powinien pomóc podwoić pakiet aut elektrycznych w Polsce. To istotny krok w kierunku popularyzacji i rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce – komentuje Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca i organizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR podsumowując podpisanie umowy wskazała na fakt, że elektromobilność z jednej strony ma dużą akceptację społeczną, a z drugiej część osób nie rozumie, jak zakup auta elektrycznego faktycznie przekłada się na poprawę jakości powietrza. 

–  Program i kampania edukacyjna pomogą rozwiać wątpliwości i mity narosłe wokół „elektryków” poprzez pokazanie realnych korzyści płynących z posiadania auta elektrycznego.