2020-07-18

Eko-korzyści w czasie pandemii

Elektroniczne umowy, e-faktury, elektryczne samochody służbowe, rezygnacja z plastiku w biurach i toreb jednorazowych w salonach – tak T-Mobile dba o środowisko. W czasie pandemii firma szczególnie zwraca uwagę na podtrzymanie dotychczasowych dobrych praktyk i nie rezygnuje ze strategicznego celu, aby do 2030 roku wszystkie spółki grupy wykorzystywały wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. O tym, w jaki sposób firma prowadzi biznes ekologiczny i odpowiedzialny społecznie mówi w trakcie TOGETAIR 2020 Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska.

Redakcja: Strategia na rzecz zmniejszenia wpływu działalności T-Mobile na środowisko i promowanie wśród pracowników idei zero waste to działania, które spółka podjęła na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju jeszcze przed pandemią. Czy i w jakim stopniu koronawirus wpłynął na Państwa działania w tym zakresie?

Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska: Idea  dbania o środowisko naturalne od wielu lat obecna jest w strategii T-Mobile. Już od dłuższego czasu aktywnie promowaliśmy wśród pracowników ideę zero waste, nie wykorzystujemy torebek jednorazowych w naszych salonach, a w naszych biurach ograniczyliśmy znacząco zużycie plastiku. Mamy też ambitne cele dotyczące przyszłości, które obejmują stopniowe zwiększanie ilości wykorzystywanej zielonej energii czy wymianę naszej floty na samochody bez silników diesla. 


Pandemia wirusa nie spowolniła tych działań?

Wręcz przeciwnie! Pokazała nam jak wiele jesteśmy w stanie zrobić nie wychodząc z domu. Nadal realizujemy naszą kampanię WE CARE, która w czasie pracy zdalnej została przemodelowana na aktywności online. Zrealizowaliśmy między innymi cykl piątkowych spotkań i warsztatów z ekspertami na temat ekologii dla pracowników. Dzięki tej sytuacji mieliśmy okazję jeszcze lepiej promować system elektronicznego podpisywania umów, co również przyniesie ogromne korzyści ekologiczne. Wielokrotnie dyskutowaliśmy także na temat ograniczenia podróży służbowych i innych spotkań stacjonarnych, które od marca odbywają się online, co pozwala zaoszczędzić ogromne ilości niegenerowanego przez środki transportu C02. 

W trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020 zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe koncerny dyskutowały o poprawie standardów działań wobec środowiska. Co firmy mogą zrobić razem w ramach koalicji na rzecz klimatu?

Przede wszystkim, firmy – małe i duże – powinny zacząć od siebie, a w następnym kroku zachęcać do poprawy standardów partnerów i klientów. Nie da się promować odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie biznesu, jeśli nie zadbamy o to we „własnym ogródku”. W T-Mobile staramy się, aby troska o środowisko widoczna była na każdym kroku. Już nawet z pozoru małe działania mają olbrzymie znaczenie – elektroniczne umowy, e-faktury dla klientów, zachęcanie pracowników do korzystania z samochodów elektrycznych lub komunikacji zbiorowej, zrezygnowanie z plastiku w biurach czy toreb jednorazowych w salonach. Równocześnie wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Oczywiście wiele zależy też od administracji i rządów – bez odpowiednich uwarunkowań legislacyjnych i całego otoczenia prawno-biznesowego większe ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw, od fabryki do klienta końcowego, może być zadaniem niełatwym. Nie do przecenienia jest także edukacja, zarówno klientów jak i naszych pracowników.

Obecny udział zielonej energii w całkowitym zużyciu w T Mobile to prawie 20%. Czy możliwe jest prowadzenie tak dużej firmy, korzystając w całości z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł? Jakie są Państwa cele klimatyczne?

Nie tylko T-Mobile, ale cała grupa Deutsche Telecom wyznaczyła sobie na najbliższe lata bardzo ambitny cel. W strategii rozwoju do 2030 roku zaplanowaliśmy, że wszystkie spółki grupy już do końca przyszłego roku wykorzystywać będą niemal wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. T-Mobile Polska aktywnie włącza się w realizację tego ambitnego celu – już w tym roku udało nam się osiągnąć poziom 70 proc. zielonej energii. 

A co z obniżeniem emisji CO2 z gazu, ropy i innych źródeł energii? Czy są planowane działania, które pozwolą zredukować emisję dwutlenku węgla wśród dostawców oraz klientów, którzy korzystają z Państwa usług?

Rola firm technologicznych, takich jak T-Mobile, jest tutaj bardzo istotna, bo trzeba pamiętać, że utrzymanie oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej i informatycznej wymaga dużej ilości energii. W naszym wypadku chodzi nie tylko o zapewnienie jej do pracy urządzeń, ale też np. do utrzymania właściwej temperatury stacji bazowych (BTS), bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie sieci. W T-Mobile udaje się to osiągnąć między innymi przez nowoczesne planowanie budowy, wykorzystujące naturalne metody ogrzewania i chłodzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć zużycie energii nawet o 40%. Dodatkowo, tzw. inteligentne BTSy wyłączają niewykorzystywane sektory, w zależności od chwilowego obciążenia, a ponadto staramy się, żeby były zasilane zieloną energią wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.  Warto dodać, że między innymi dzięki tym rozwiązaniom, planujemy do 2030 roku obniżyć o 90% (w porównaniu do 2017 r.) emisję CO2. Pomoże nam w tym także korzystanie z zielonej energii, które stopniowo wdrażamy zgodnie z wyznaczonymi celami. 

Już dekadę temu wprowadziliście do swojej floty w pełni elektryczne samochody, dwa lata temu pracownicy otrzymali w użytkowanie kolejne zeroemisyjne pool-cary. Jak przebiega transformacja cyfrowa pod kątem pracy zdalnej pracowników, podróży służbowych, zdalnego kształcenia, spotkań online z klientami? Czy mamy szansę zminimalizować ślad węglowy, korzystając z nowych technologii? 

Jak najbardziej, dążymy do tego od dłuższego czasu. Do naszej floty auta w pełni elektryczne wprowadziliśmy już w sierpniu 2011 roku, jako pierwsza firma w branży telekomunikacyjnej – były to wówczas Mitsubishi i-MiEV, a później pojawiły się również elektryczne BMW i3. Nadal sukcesywnie wymieniamy flotę samochodów i już w przyszłym roku ponad 100 aut hybrydowych zastąpi samochody z silnikami diesla. Dzięki temu, że jesteśmy firmą technologiczną, a nie tylko operatorem, mogliśmy szybko wdrożyć wiele rozwiązań dotyczących pracy zdalnej. Nasi pracownicy biurowi oraz contact center, niemal natychmiast po ogłoszeniu obostrzeń przeszli na pracę zdalną. Dla tych pracowników, oprócz zapewnienia wszelkich potrzebnych narzędzi i systemów przygotowaliśmy również wiele szkoleń, webinariów, instrukcji, poradników jak efektywnie pracować z domu, jak zrównoważyć pracę i życie prywatne w tym trudnym okresie. Przygotowaliśmy również ofertę dla naszych Klientów, szereg rozwiązań wspierających zdalną pracę czy edukację. Od dawna też stawiamy na spotkania online, dzięki którym ograniczamy przemieszczanie się pracowników, jeśli tylko jest to możliwe. Te wszystkie działania bez wątpienia wpłyną na redukcje śladu węglowego, ale stały się także dla Nas przyczynkiem do dyskusji na temat zmniejszenia ilości tego typu aktywności w przyszłości, co bez wątpienia przyniesie pozytywne skutki dla środowiska. 

Nawet najdalszą drogę zaczyna się od pierwszego kroku. W jaki sposób T-Mobile rozpoczął działania proekologiczne? Czy firmie o zasięgu globalnym łatwiej czy trudniej wprowadzać takie zmiany?

Dzięki globalnemu zasięgowi i wielokulturowemu doświadczeniu całej grupy udało nam się wykorzystać doświadczenia na wielu rynkach tak, aby wprowadzić rozwiązania, które nie tylko są ekologiczne, ale jednocześnie wygodne dla naszych klientów. Ponad 2,5 miliona naszych klientów korzysta z e-faktury, a liczba dokumentów przesyłanych w formie papierowej została zminimalizowana już w ubiegłych latach. Także nasi dostawcy mają wygodną możliwość obsługi niemal całej dokumentacji, włącznie z fakturami, w formie elektronicznej. 
Wszystkich klientów zachęcamy też do oddawania zużytych i niepotrzebnych baterii, telefonów i akcesoriów w naszych salonach. Zebrany sprzęt poddawany jest procesowi recyklingu lub utylizowany jest w bezpieczny dla środowiska sposób. 
Sporo robimy też dla naszych pracowników. Zrezygnowaliśmy z plastikowych butelek na wodę, zainstalowaliśmy specjalne krany filtrujące w kuchniach, wyeliminowaliśmy jednorazowe sztućce i słomki z naszej kantyny. Prowadzimy programy edukacyjne dla naszego zespołu, takie jak cykl spotkań „Eko Piątki”. W naszej siedzibie wprowadziliśmy proekologiczne oznaczenia koszy na segregacje, a także specjalne naklejki przy włącznikach światła i w toaletach. Przygotowaliśmy dwa eko przewodniki, z czego jeden w całości składał się z propozycji nadesłanych w konkursie przez naszych pracowników. Staramy się na co dzień angażować naszych ludzi w działania proekologiczne i tworzyć „zieloną społeczność” w T-Mobile Polska.   

„Razem dla Klimatu” to nazwa kampanii społecznej, która wystartuje po spotkaniu Rady Programowej, podsumowującej TOGETAIR 2020. Będzie opierała się na konkretnych tezach i rekomendacjach wypracowanych przez polityków, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i działaczy społecznych. Jakie są Państwa pomysły/postulaty?

Oczywiście jako T-Mobile wspieramy rozwój działań, w które wierzymy takich jak rozwój zielonych technologii, wykorzystywania energii odnawialnej czy redukcji CO2. Wierzymy jednak przede wszystkim w siłę współpracy. Każdy z Nas musi podjąć indywidualne działania, ale tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na zmiany klimatu. Świetnie pokazuje to przykład współpracy na rzecz zmniejszenia dziury ozonowej, która rozpoczęła się pod koniec lat 80. Prawie cały świat potrafił zjednoczyć się w tej sprawie i podjąć wspólne działania prowadzące do ograniczenia stosowania szkodliwych freonów. Dzięki temu udało się zatrzymać postępujące powiększanie dziury ozonowej, a od pewnego czasu nawet ją zmniejszać. Co wtedy zadziałało? Wspólne działanie regulowane porozumieniami międzynarodowymi. Wspólne działania zawsze dają większą siłę. Osobiście wierzę, że do tego zmierzamy. 

Dziękuję za rozmowę.