strona główna
logo razem dla klimatu
grafika
patronat
 • Pyły

  Pyły zawieszone, smog, benzo(a)piren, kopciuchy - jeszcze do niedawna słowa te mogły być powszechnie znane co najwyżej mieszkańcom Śląska, czy Krakowa. Dziś o negatywnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i gospodarkę, wiedzą już wszyscy. Ale sama świadomość to za mało, bo mimo szeregu reform i regulacji jakość powietrza wciąż odbiega od europejskich norm. Czy obecne programy wsparcia są wystarczające, by w perspektywie dekady definitywnie wyeliminować problem smogu? Co zrobić, by skutecznie zwalczać ubóstwo energetyczne? Czy możliwe, że to właśnie walka ze smogiem będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki, a największy w historii, rządowy program termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła "Czyste Powietrze" okaże się szansą na nowe otwarcie dla rynku energetyki prosumenckiej?

 • Zatrzymanie wzrostu opłat za śmieci, poprawa poziomów recyklingu i wdrożenie nowego modelu gospodarki obiegu zamkniętego. To największe wyzwania na najbliższą dekadę. Kluczowe okażą się najbliższe miesiące: w całej Polsce zacznie obowiązywać selektywna zbiórka w podziale na 5 frakcji. Po raz pierwszy samorządy skonfrontują też swoje osiągnięcia na polu recyklingu z wymogami unijnymi, co może dla nich oznaczać wielomilionowe kary. Na horyzoncie widać zaś kolejne środowiskowe ambicje UE, która wypowiedziała już wojnę jednorazowym plastikom i chce zobowiązać przemysł, by wziął większą odpowiedzialność za swoje produkty. Jak mądrze dokończyć reformy odpadowe i zaprojektować nowy system, zachowując równowagę między celami środowiskowymi a ekonomią?

  Śmieci

 • Prąd

  W dobie wahań cen prądu, rosnącego zapotrzebowania na energię i oczekiwań, by przestawiać gospodarkę na niskoemisyjne tory, musimy zmierzyć się z narastającą presją UE na dekarbonizację i wypracować własną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dziś wizja ta nie jest już tylko politycznym hasłem, a raczej motorem napędowym całej Wspólnoty. Idą za nim ogromne pieniądze i mechanizmy gospodarcze, które mogą wesprzeć, lub pogrążyć nasz przemysł. W jakim kierunku powinna więc podążać nasza gospodarka? Czy to atom będzie rozwiązaniem, które pogodzi przeciwników dalszego spalania paliw kopalnych, zwolenników stabilnego źródła energii, oraz sceptyków wizji 100 proc. udziału energii z OZE? A może to gaz powinien stać się fundamentem, który zastąpi węgiel w nadchodzących dekadach okresu przejściowego? Jaki miks energetyczny będzie odpowiedni dla polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie i za jaką cenę?

 • Życiodajna woda już wkrótce może stać się dobrem luksusowym, a jej brak odczują nie tylko zmagający się z chroniczną suszą rolnicy. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych będzie dużym wyzwaniem dla miast, terenów wiejskich i sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Konieczne będą kosztowne inwestycje związane z adaptacją do zmian klimatu: budowa zbiorników retencyjnych i modernizacja sieci, oraz poprawa jakości wody pitnej. Niezbędne reformy sektora mogą się okazać tym trudniejsze, że pieniędzy na gospodarkę wodną będzie w przyszłej perspektywie finansowej, dużo mniej niż do tej pory. Wciąż niewykorzystany jest także potencjał śródlądowych dróg wodnych, a nierozwiązanym problemem są zanieczyszczenia wód, zagospodarowanie osadów pościekowych, nadzór i zaszłości technologiczne oczyszczalni, oraz kondycja polskiej gospodarki wodnej, w tym rybołówstwa i transportu morskiego.

  Woda